Välkommen till NÖTSTALLPLAN!

Nötstallplan är ett hjälpmedel på nätet för dig som planerar stall för köttdjur. Här hittar du information om hur olika typer av köttstallar skall fungera och planeras. Funderar du på en byggnad för dikor eller ungnöt? Vilka olika inhysningssystem finns? Hur skall du planera för hantering av foder och strömedel?

Under fliken ”Börja här” hittar du information om bl a lagar och bestämmelser, planeringsprinciper och byggprocessen. Viktiga pusselbitar för att planeringsprocessen skall leda fram till en rationell byggnad. Under fliken ”Förutsättningar” hittar du information om bl a gårdsplanering, produktionssystem, utfodringsstrategier och stallklimat. ”Stallsystem” beskriver olika typer av inhysningssystem samt hanteringssystem.
 
Exempel på olika planlösningar för dikor och ungnöt hittar du under fliken ”Planlösningar” där du även kan se förslag på hur exempelvis en kalvningsbox eller ett hanteringssystem kan vara utformat. Under fliken ”Byggnader” får du information om olika byggsystem och installationer. Fliken ”Mått” ger måttrekommendationer för exempelvis ströbäddar och gångar; dels minimimått enligt Jordbruksverkets föreskrifter; dels beräknade mått utifrån djurens kroppsmått. Under fliken ”Grunder” hittar du mer grundläggande information om exempelvis djuren och arbetsmiljön samt lästips för dig som vill fördjupa dig i områden som behandlas på hemsidan.

På sidorna i Nötstallplan finns klickbara ord som är länkar till andra sidor dvs. interna länkar som öppnas i befintligt fönster samt externa länkar som öppnas i nytt fönster.